Czech. Brno . World Dog Show.

30.09.2021. Czech. Brno . World Dog Show.

Judge — Jan Bušta

Formula Uspeha Jemzhujina (ks) — World Winner 2021, CAC, CACIB, BOS!!!
Formula Uspeha Cleopatra (ks) — Veteran World Winner!!!
Formula Uspeha Burberry (ks) — R.CAC